Exercițiul 5. Greșeli de punctuație

Sarcina nr.  201

Corectează greșelile de punctuație:

Dublu click pe cuvânt pentru a insera un semn de punctuație.

    1

    Apoi le-a plăcut să se împodobească şi ele: cu lungi marame de borangic, cu cămăşi şi fote înflorate, ce dovedesc că au ştiut să privească atent şi cerul, şi aripile fluturilor, şi toate florile câmpului. Iar împreună, bărbaţi şi femei, au născocit tot felul de dansuri, în care intră şi mlădierea plopului din câmpie, şi clocotul apelor de munte. Încât, dacă am privi încă o dată de sus aceste pământuri, pe întinderea lor am vedea strălucind nu numai râuri şi păduri, ci şi inelul de trupuri vii cu care oamenii poporului nostru încing Carpaţii. (Geo Bogza)

    Apoi le-a plăcut să se împodobească şi ele: cu lungi marame de borangic cu cămăşi şi fote înflorate ce dovedesc, că au ştiut să privească atent şi cerul şi aripile fluturilor şi toate florile câmpului. Iar împreună bărbaţi şi femei au născocit tot felul de dansuri în care intră şi mlădierea plopului din câmpie şi clocotul apelor de munte. Încât dacă am privi încă o dată de sus aceste pământuri, pe întinderea lor am vedea strălucind nu numai râuri şi păduri ci şi inelul de trupuri vii, cu care oamenii poporului nostru încing Carpaţii. (Geo Bogza)