Logodava Quiz

Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă este un instrument valoros și accesibil tuturor, care va contribui la perfecţionarea exprimării în limba română a beneficiarilor proiectului. Caracterul interactiv al Ghidului va asigura învățarea activă a formelor și construcțiilor corecte în limba română.

„Răspândirea și vechimea în uz, persistența unor greșeli nu pot constitui o scuză pentru a le accepta.” (Mioara Avram)

Proiect finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
Perioada de finanțare: 1 iulie – 30 noiembrie 2018.

© Asociația Obștească LOGODAVA

Autori:

Inga Druță, doctor habilitat în filologie
Elena Varzari, doctor în filologie
Lidia Vieru, cercetător științific
Mariana Vlas, cercetător științific

Programare:

© Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Svetlana Cojocaru, doctor habilitat, profesor cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
Tudor Bumbu, doctorand
Ion Bostan, masterand

Contacte:
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: (+373) 022 29 57 34
E-mail: logodava@gmail.com