Exercițiul 5. Semne de punctuație în propoziție

Sarcina nr.  176

Corectează greșelile de punctuație:

Dublu click pe cuvânt pentru a insera un semn de punctuație.

    1

    În luncile Siretului, într-un loc la marginea câmpiei, se arătaseră oameni pribegi, veniţi de la miazănoapte, din depărtări necunoscute. Asta a fost în adânc trecut, în veacuri vechi şi-n tinereţa lumii. Bărbaţii erau mari, cu fruntea naltă şi cu ochi albaştri. Femeile, subţiri şi mlădii, aduceau apă la bordeie în ulcioare de lut, pe care le purtau în creştetul capului, sprijinindu-le cu mâna stângă. În apropierea iernii puneau pe ei suman de lână şi piei de fiare ori de oaie. Din locurile întunecoase de unde fugiseră, aduseseră puţină avere pe spinările bourilor îmblânziţi. (Mihail Sadoveanu)

    În luncile Siretului într-un loc la marginea câmpiei se arătaseră oameni pribegi veniţi de la miazănoapte din depărtări necunoscute. Asta a fost în adânc trecut în veacuri vechi şi-n tinereţa lumii. Bărbaţii erau mari cu fruntea naltă şi cu ochi albaştri. Femeile subţiri şi mlădii aduceau apă la bordeie în ulcioare de lut, pe care le purtau în creştetul capului sprijinindu-le cu mâna stângă. În apropierea iernii puneau pe ei suman de lână şi piei de fiare ori de oaie. Din locurile întunecoase de unde fugiseră aduseseră puţină avere pe spinările bourilor îmblânziţi. (Mihail Sadoveanu)