Exerciţiul 9. Adjective pronominale

Sarcina nr.  291

Corectează greşelile din enunțuri:

Dublu click pe cuvânt pentru a-l corecta.

    1

    1. Statele membre iau parte – la rândul lor – la acest exerciţiu. 2. Al câtelea copil din familie este Simona? 3. Elon Musk dă startul unui alt plan grandios. 4. Nu vorbi cu o fată despre atractivitatea unei alte fete. 5. Fotbalistul nu are nicio pretenție față de club. 6. Ce făceau Nică și ceilalți băieți la șezătoare? 7. Mă întreb dacă merită vreo fată atâta zarvă. 8. Zilele iernii aceleia se scurgeau greu. 9. Traducerea și interpretarea sunt două fețe ale aceleiași monede. 10. Ca de obicei, oamenii își văd de treburile lor cotidiene.

    1. Statele membre iau parte – la rândul său – la acest exerciţiu. 2. Al câtălea copil din familie este Simona? 3. Elon Musk dă startul unui altui plan grandios. 4. Nu vorbi cu o fată despre atractivitatea unei altei fete. 5. Fotbalistul nu are vreo pretenție față de club. 6. Ce făceau Nică și ceilanți băieți la șezătoare? 7. Mă întreb dacă merită vre-o fată atâta zarvă. 8. Zilele iernii acelea se scurgeau greu. 9. Traducerea și interpretarea sunt două fețe ale aceleeași monede. 10. Ca de obicei, oamenii își văd de treburile sale cotidiene.