Exercițiul 5. Declinarea substantivelor compuse

Sarcina nr.  125

Alege forma corectă:

  1

  Fata i-a dat mătura 


  2

  Principiul ocrotirii este recunoscut în mai multe materii ale dreptului civil.


  3

  Familia este vatra .


  4

  Numărul îl va depăşi pe cel al angajaţilor până în 2035.


  5

  Nu e ușor să-i găsești un cadou .


  6

  Demiterea a fost nedreaptă.


  7

  În faţa incompetenţei şi a nu trebuie să capitulăm.


  8

  Fiecare coproprietar este titular exclusiv asupra ideale.


  9

  Acatistul este una dintre rugăciunile foarte puternice.


  10

  Problema i-a provocat mult timp pe filosofi și pe gânditorii religioși.