Exercițiul 8. Originea numelor de animale/păsări

Sarcina nr.  234

Bifează adevărat sau fals:

  1

  Porc este un cuvânt de origine latină. →


  2

  Oaie este un cuvânt de origine latină. →


  3

  Cocoș este un cuvânt de origine latină. →


  4

  Cal este un cuvânt de origine latină. →


  5

  Veveriță este un cuvânt de origine turcă. →


  6

  Mistreț este un cuvânt de origine latină. →


  7

  Mânz este un cuvânt de origine slavă. →


  8

  Curcă este un cuvânt de origine latină. →


  9

  Gâscă este un cuvânt de origine slavă. →


  10

  Vacă este un cuvânt ce provine din slavă. →