Exercițiul 12. Ortograme

Sarcina nr.  167

Corectează cuvintele scrise greșit:

Dublu click pe cuvânt pentru a-l corecta.

    1

    De nu s-ar fi înduplecat, lupul nu i-ar fi mâncat! și biata mamă nu știe de astă mare urgie ce-a venit pe capul ei! Și bocește el și bocește până îl apucă leșin! Dar ce era să le facă ? Vina nu era a lui, ce au căutat pe nas le-a dat. (...) Apoi, dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce ți-ar fi? (…) Oare nu cumva nenea Martin a dat pe la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte ca acu că l-am întâlnit odată prin zmeuriș; și mi-a spus că dacă-i vrea dumneata să-i dai un băiet, să-l învețe cojocăria. (...) Acum scoate ce-ai mâncat! Cu capra ți-ai pus în cârd? Capra ți-a venit de hac! (…) Mă rog, scoate-mă că-mi arde inima-n mine! (Ion Creangă)

    De nu sar fi înduplecat, lupul nu iar fi mâncat! și biata mamă nu știe de astă mare urgie cea venit pe capul ei! Și bocește el și bocește până î-l apucă leșin! Dar ce era să le facă ? Vina nu era a lui, ce au căutat pe nas lea dat. (...) Apoi, dacă iar fi luat Dumnezeu, ce țiar fi? (…) Oare nu cumva nenea Martin a dat pe la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte ca acu că l-am întâlnit odată prin zmeuriș; și mia spus că dacă-i vrea dumneata să-i dai un băiet, să-l învețe cojocăria. (...) Acum scoate ce-ai mâncat! Cu capra țiai pus în cârd? Capra ția venit de hac! (…) Mă rog, scoatemă cămi arde inima-n mine! (Ion Creangă)