Exercițiul 4. Scrierea cu inițiale majuscule

Sarcina nr.  121

Scrie corect cu litere mari sau cu litere mici:

  1

  Lucrarea evocă romană. (antichitatea)


  2

  După s-a realizat unitatea națională a românilor. (primul război mondial)


  3

  Principala cauză a rămâne discutabilă. (războaie greco-persane)


  4

  Au fost scandate lozinci dedicate sărbătorii de . (întâi mai)


  5

  Cândva se credea că este plat. (pământul)


  6

  În 2010 era secretar de stat la . (culte)


  7

  A fost publicată lista deţinătorilor „”. (ordinul republicii)


  8

  Este al universităţii noastre. (doctor honoris causa)


  9

  În august va fi prăznuită . (schimbarea la față)


  10

  Dante a început să scrie pe la 1307. (divina comedie)